PartnerzyPartners
QR-kodyQR codes
MiejscaLocations
WRO 07 ReaderWRO 07 Reader
SympozjumSymposium
WydarzeniaEvents
KonkursCompetition
ProgramSchedule
NewsNiusy

Wiring


Hernando Barragan+ Wiring Development Team
Wiring
Colombia
2005-ongoing
installation/application


pl
Edukacja oraz praktyka w dziedzinie sztuki mediów i wzornictwa coraz częściej polega na technologii cyfrowej. Aby artyści i designerzy mogli z sukcesem wejść na to pole, muszą zrozumieć wewnętrzne właściwości mediów z jakimi pracują, a jakimi są elektronika i oprogramowanie. Wiring to opensource'owe oprogramowanie, hardware, strona internetowa i społeczność, ułatwiające dostęp do technologicznej / społecznej infrastruktury istniejącej społeczności designerów i artystów, która zaczyna obcować ze zmysłowo odczuwalnymi mediami. Wiring oferuje konieczną infrastrukturę stanowiącą most między nimi. Projekt ma za zadanie wspomaganie edukacji nie tylko w uczelniach artystycznych, ale i wśród rozmaitych rodzajów środowisk edukacyjnych i różnych zastosowań. Umożliwi on użytkownikom na szybkie przeniesienie ich pomysłów do świata fizycznego, pozwalając im skoncentrować się na jakości projektów, interakcji czy sposobach ich prezentacji zamiast skupiać się na ukazywaniu działania technologii.


en
Design and media art education and practice increasingly rely on digital technology. For designers and artists to successfully enter this domain they need to understand the inherent qualities in the media they work with, such as electronics and software. Wiring is composed of open source software, hardware, website and community that enhance accessibility of technological / social infrastructure for the existing design and art community that is transforming into one that deals with tangible media. Wiring is providing part of the needed bridge infrastructure. This project aims to support education not only in the design and art schools but also in different types of learning environments and different types of practices. It will enable users to quickly prototype their ideas and concepts in the physical world, allowing users to concentrate on the quality of their designs, the interaction, ideas, or concepts being illustrated, rather than concentrate on showing that the technology works.