PartnerzyPartners
QR-kodyQR codes
MiejscaLocations
WRO 07 ReaderWRO 07 Reader
SympozjumSymposium
WydarzeniaEvents
KonkursCompetition
ProgramSchedule
NewsNiusy

RAM Microsystems


Johannes Kreidler
RAM Microsystems
Germany 2005
performancepl
Pamięć o swobodnym dostępie (RAM) jest roboczym magazynem komputera, inaczej mówiąc, jego krótkoterminową pamięcią, miejscem gdzie dane mogą być edytowane z dużą szybkością. Tamże operacje zachodzą zawsze w systematycznej spójności, na przykład podczas gdy w sukcesywnych blokach opracowywane są różne domeny. Nie różni się to zbytnio od ludzkiego mózgu. W tym performance komputer bez przerwy odczytuje około 350 sampli. Jako materiał improwizowany są one przeszeregowywane i przekształcane za pomocą haptles, instrumentu własnej konstrukcji, który jest przeprogramowanym joystickiem pochodzącym z symulatora lotów i umożliwiającym ręczną kontrolę nad samplami.


en
Random access memory (RAM) is the working storage of a computer, so to say his short-term memory, where data can be edited in high speed. There, operations always develop systematic coherences, for instance when working out separated domains in successive blocks. That is not very different from the human brain. In this performance, a computer reads out permanently from about 350 samples. As improvised material, they will be staggered and transformed with the self-designed instrument haptles, a reprogrammed flight simulator joystick to have a haptic control over the samples.