PartnerzyPartners
QR-kodyQR codes
MiejscaLocations
WRO 07 ReaderWRO 07 Reader
SympozjumSymposium
WydarzeniaEvents
KonkursCompetition
ProgramSchedule
NewsNiusy

incite/

illustration
Kera Nagel + Andre Aspelmeier
incite/
Germany
2004-2006 ongoing
performancepl
incite/ aka Kera Nagel i André Aspelmeier to eksperymentalny audiowizualno-elektroniczny duet z Hamburga. incite/ wykonuje suchą jak pieprz minimalną elektronikę, fragmenty spowolnionych brzmień i połamane rytmiczne aranżacje zsynchronizowane są z abstrakcyjnymi wizualizacjami utrzymanymi w skali szarości. Od początku incite/ opracowało wysoce
oryginalne, własne brzmienie: fragmenty elektro-śmieci i delikatne eksplozje statycznego hałasu połączone z ekstra naładowanymi niskimi basowymi wykopami formują subtelny, lecz zgrzytliwy strumień w perfekcyjnym połączeniu z intensywnością wizualizacji skrupulatnie skomponowanych w tonach szarości. Sonoryczne pole incite/ wynurza się z rytmicznych podziemnych klimatów, surowych i jednocześnie bogatych w niezwykłą różnorodność odcieni. Stają się one matrycą, na której incite/ kreuje
muzyczne spektrum multiczęstoliwości o szerokich rejestrach i tonach, podanych w formie minimalistycznych warstw narastających stopniowo i ustawicznie łamiących się pętli i szablonów. Wszystko to z dodatkowym bodźcem w postaci zwięzłości ich kompozycji, niezbyt długich tematów, schematycznych i trafiających bezpośrednio do układu nerwowego słuchacza.


en
incite/ is the Hamburg-based experimental audiovisual electronics duo aka Kera Nagel and André Aspelmeier. incite/ plays a bone-dry minimal electronics, fragmented slomo grooves and broken rhythmic arrangements in sync with abstract grayscale videos. From the very start, incite/ has defined a highly authentic sound on its own: Fragmented electric junk and
fragile bursts of static noise join up with extra-charged sub-bass-kicks to form one subtle yet grinding flow in perfect conjunction with the intensity of the meticulously constructed stark-gray visuals. The sonorous field of Incite/ appears from a rhythmic subterranean punch, austere and at the same time rich in an enormous variety of shades, that acts as a mattress over which they create a musical spectre (multifrequencies) of wide registers and tones, served in the form of
layers of a minimal character that progress gradually through loops and patterns that break constantly. All of it with the additional incentive of the conciseness of their compositions: not very long themes, schematic and direct to the nervous centre of the listener.