PartnerzyPartners
QR-kodyQR codes
MiejscaLocations
WRO 07 ReaderWRO 07 Reader
SympozjumSymposium
WydarzeniaEvents
KonkursCompetition
ProgramSchedule
NewsNiusy

Mauerpark

illustration
Stadtmusik
Mauerpark
Austria
2007
17:25
screeningpl
Kamera pokazuje statycznie miejski zimowy krajobraz. Biel pokrytej śniegiem łąki przecinają dwie drogi, rowerzyści i piesi przemieszczają się, widać rząd budynków i ulicę. Mur parkowy przekształca ten pozornie prosty kadr w ekscytujące badanie postrzegania i miejskiej przestrzeni. Tylko w pierwszej chwili wydaje się, że spoglądamy na niespektakularną scenę: wizualne zakłócenia wkradają się w kadr, części obrazu nagle zanikają w nieostrości. Oko kierowane jest tam, gdzie można jasno rozpoznać zdarzenia, wszystko inne umyka percepcji, aby za chwilę wynurzyć się z nicości, kiedy zmieni się ostrość.


en
The camera depicts a static winter landscape. The whiteness of a snow-covered meadow is crossed by two roads; the cyclists and walkers commute, you can see a row of houses and a street. The park wall transforms this seemingly simple image in an exciting exploration of perception and city space. It is only the first short moment that we think we are observing an unspectacular scene: visual irritations break into the frame, certain parts of the image suddenly blur. The eye is directed where it can clearly recognize the events, everything else goes beyond the perception and in the next moment it arises out of nothingness when the sharpness is changed.

pl

Stadtmusik jest formacją założoną przez pochodzącego z Linzu artystę medialnego Dietmara Offenhubera oraz berlińską grupę TamTam, założoną przez Sama Auingera i Hannesa Strobla. Jako Stadtmusik przeprowadzają rozmaite projekty związane z przestrzenią architektoniczną i dźwiękową. Urodzony w 1973 roku Offenhuber studiował architekturę, a od 1994 zajmuje się animacją, interaktywnymi środowiskami i architekturą cyfrową. W latach 2002-04 pracował jako główny researcher w Ars Electronica Futurelab. Auinger urodził się w Linzu w roku 1956. Jest kompozytorem, performerem i artystą dźwięku. Zagłębia się w zagadnienia z dziedziny kompozycji, muzyki komputerowej, psychoakustyki i designu dźwięku. Strobl, urodzony w roku 1966, mieszka i pracuje w Berlinie. Gra na gitarze basowej i komponuje, tworząc nowy język muzyczny.

en

Stadtmusik is a formation of the Linz- based media artist Dietmar Offenhuber and the Berlin group TamTam founded by Sam Auinger and Hannes Strobl. Under this name they run various projects dealing with architectural and sonic spaces. Born in 1973 in Linz, Offenhuber graduated with a degree in Architecture and has been working since 1994 in animation, interactive environments and digital architecture. Between 2002 and 2004 he held a position of a key researcher at the Ars Electronica Futurelab. Auinger was born in Linz in 1956. He is a composer, performer and a sound artist. He has dealt intensively with the subjects of composition, computer music, psycho acoustics, and sound design. Strobl, born in 1966, lives and works in Berlin. He is a bass player and composer, developing a new musical language on the bass.