PartnerzyPartners
QR-kodyQR codes
MiejscaLocations
WRO 07 ReaderWRO 07 Reader
SympozjumSymposium
WydarzeniaEvents
KonkursCompetition
ProgramSchedule
NewsNiusy

Roermond - Ecke - Schönhauser

illustration
Markus Kison
Roermond - Ecke - Schönhauser
Germany 2005
installationpl
Kamery internetowe umożliwiają nam spojrzenie w czasie rzeczywistym na odległą, choć wirtualną rzeczywistość, jako coś realnego, namacalnego. Przez wykorzystanie lustrzanej instalacji, cztery strumienie z kamer internetowych (skrzyżowanie w Danii, automatyczna pralnia w Amsterdamie, podwórze w Berlinie, targ w Holandii) rzutowane są na powierzchnię czterech makiet tych właśnie miejsc. W ten sposób informacja wizualna przedstawiana jest na takich samych geometrycznych formach, jak te filmowane. Modele stają się tłem lub planem filmowym, na który projektowane są bezpośrednio obrazy z kamer. W rezultacie lokalizacje te są niemal magicznie ożywiane, przywołując na myśl tajemniczy efekt przekształcania przez dziewiętnastowieczne „magiczne latarnie”.


en
Webcams make it possible for us to have a real-time-look at distant, yet virtual reality into something real, tangible. By means of a mirror-construction, four determined webcam-streams (Denmark, junction; Amsterdam, laundromat; Berlin, inner courtyard; Holland, marketplace) are being projected onto four models of these very places. Consequently, the picture information is displayed on the same geometrical shapes as it is being filmed from. The models then become canvasses or film sets, onto which the live images of the webcams are projected. The effect is that these locations are brought almost magically to life, recalling the uncanny transformative effect of the magic lanterns of the 19th Century.

Markus Kison


Markus Kison was born in 1977 in Neu-Ulm. He served an apprenticeship as graphic designer at the „Berufskollege für Grafik-Design” in Ulm (1998-2001), where first interactive screen applications and free projects in Macromedia Flash were developed.

Afterwards, he worked for w year as cutter and graphic designer at film production „Protel” in Ulm, where he also get involved in 3D-animation.

Following he studied two semesters physics and IT at the „University of Ulm”. He moved to Berlin in September 2003 to work as an artist. His work „Roermond-Ecke-Schönhauser” was nominated for Transmediale Award 06 and selected for the Japan Media Arts Festival 2006 as „Jury-Recommended-Work”.