PartnerzyPartners
QR-kodyQR codes
MiejscaLocations
WRO 07 ReaderWRO 07 Reader
SympozjumSymposium
WydarzeniaEvents
KonkursCompetition
ProgramSchedule
NewsNiusy

City:: Genetics

illustration
George Lever + Alvaro Quezada
City:: Genetics
Chile 2007
url/installationpl
Citypulse jest międzynarodowym projektem stworzenia kolekcji eksperymentalnych filmów wideo o mieście, powstałym z punktu widzenia sztuki nowych mediów. Przedsięwzięcie łączy artystów wielu dziedzin, głównie sztuk wizualnych, muzyki oraz różnych rodzajów nowych mediów i technologii. Prace są wynikiem nowego spojrzenia na miasto, korzystającego z nowych form kreacji, łączących cyfrową muzykę i obraz, żeby oddać wrażenia, dźwięki oraz tożsamość miasta. Projekt powstał z "miejskiego" materiału audiowizualnego złożonego z multimedialnych fragmentów, które stworzyli, używając Internetu jako platformy współpracy, muzycy i autorzy wideo różnych narodowości.


en
Citypulse is an international project oriented to build a collection of experimental city videos, from the perspective of the new media art. The collection join up artists from different disciplines, mainly visual arts, music and all kinds of new media and technology. The works are based in the concept of cities revisited by new forms of creation, coupling digital music and visuals capturing the feel, noise and identity of the city in an experimental way. The project begins as an investigation of audio-visual urban material (music + video) constructed across multimedia fragments that video authors and musician of diverse nationalities build using Internet as a platform of collaborative work.

George Lever


Citypulse Director

Economist of the University of Chile. He founded the project Chilepix, dedicated to the promotion of creative uses for digital technologies. At the head of Chilepix, he creates the first digital photography contest for choldren, with the support of the Interactive Museum Mirador; the video contest 60segundos; the music and video sampling contest Cut + Paste; and the Reality Blog project in Internet. He is also director of the MUTEK microFILM Festival in Santiago.


Alvaro Quezada


Citypulse Multimedia Director

Multimedia developer, with studies of engineering, postgraduate in management of computer projects and interactive multimedia, all in the Catholic University of Chile.

Animation movies producer.

In 1995 he founds Powermedia, one of the first multimedia companies in the Chilean market.

In 2003 he founds ADMI (Developers' Association of Interactive Multimedia) and in 2004 he starts to work in MulimediaChile A.G. (Association of Multimedia of Chile) as the director.

He is also part of the board of IFMA – International Federation of Multimedia Associations.

Also he takes part in the academic area as a professor of multimedia in the career of Design in the University Diego Portales.