PartnerzyPartners
QR-kodyQR codes
MiejscaLocations
WRO 07 ReaderWRO 07 Reader
SympozjumSymposium
WydarzeniaEvents
KonkursCompetition
ProgramSchedule
NewsNiusy

The Institute of Utopics - utopics.ca

illustration
Geoffrey Pugen
The Institute of Utopics - utopics.ca
Canada
2006 - 2007
url/installationpl
„Zarówno nauka jak kultura popularna utkane są gęsto z faktów i fikcji... Zwierzęta naczelne na swój sposób postrzegają świat jako całość.” (Donna Haraway)
W czasach wszechobecnych cyborgów, avatarów i wirtualnych postaci, wielu artystów powraca do metafory 'zwierzęcia', czy 'naturalnego' w celu zgłębienia szczególnego charakteru postmilenijnego okresu. Teoretycy jak Haraway śledzili sposoby, w jakie projektujemy swoje pragnienia na zwierzęta: jako szlachetne ideały, sentymentalne fantazje, złoża zła, wzniosłość, otchłań. Projekt Utopics to ironiczne usiłowanie wniesienia własnego wkładu w ten złożony obszar, satyryczna eksploracja niezliczonych niefunkcjonalnych sposobów, na jakie staramy się 'panować' nad naszymi
braćmi, zwierzętami. Utopics to instytut oferujący uczestnikom program dokonujący metamorfozy w zwierzę, który pozwala ludziom zdać sobie sprawę z ostatecznego mentalnego i cielesnego wyzwolenia. Jedną z jego postaci jest Aerobia! - bazujące na fitness ćwiczenia w celu odkrycia swojego wewnętrznego zwierzęcia. Skuszeni stroną internetową Utopics, ludzie rozpoznawani są wyłącznie jako jpegi, zwierzęta, dzięki którym pragną potencjalnie spełnić swoje najgłębsze pragnienia za pomocą avatarów, zwierzęta, którymi pragną się stać, co zostało im obiecane, poprzez różne formy działań, realnych i wirtualnych.


en
"Both science and popular culture are intricately woven of fact and fiction... Primates are a way into thinking about the world as a whole." (Donna Haraway)
In this age of ubiquitous cyborgs, avatars and virtual personas, many artists are returning to metaphors of the 'animal' and the 'natural' to investigate the particular character of this post - millennial moment. Theorists like Haraway have interrogated the ways that we project our desires onto animals: as noble ideals, as sentimental fantasies, as repositories of evil, as the sublime or the abyss. The Utopics project is an ironic attempt to contribute to this complex terrain, a satirical exploration into the myriad dysfunctional ways that we humans attempt to 'master' our fellow animals. Utopics is an institute that offers participants an animal - metamorphosis program, allowing humans to realize ultimate mental and corporeal liberation. One such aspect is Aerobia! "A itness based body workout to discover your inner animal." Seduced by the Utopics website, people are
only recognized as jpegs, animals that they desire to potentially live out their deepest desires through their avatars, animals that they desire to become, and have the promise to become, through various modes of practice,
real and virtual.

Geoffrey Pygen


Geoffrey Pygen is a graduale In both theatre arts from the University of Bristish Columbia and In Integrated media from the Ontario College of Art And Design. With converging skills of media manipulation, athletic sensibility, and theatrical satire, Pugen’s work deftly blends a futuristic aesthetic with social critique. Pugen explores the human desire to rejoin the animal kingdom through the transformation of mind and obdy in relationship to the natural environment and the urban landscape. His current work explores the effects of a techno – scientific vision/determinism on the creationand re - visioning of the human body. His videos, music and art have been exhibited Nationally and Internationally in Berlin – Transmediale, Australia –Intrnatonal Digital Art Awards, New York, Chicago, Miami, Toronto. He is a recent recipient of the K.M Hunter Award for Interdisciplinary art.