PartnerzyPartners
QR-kodyQR codes
MiejscaLocations
WRO 07 ReaderWRO 07 Reader
SympozjumSymposium
WydarzeniaEvents
KonkursCompetition
ProgramSchedule
NewsNiusy

Swinging

illustration
Michaela Schwentner
Swinging
Austria
2006
08:34
screening


Na białym tle widać most z rozpiętą nad nim metalową, łukowatą konstrukcją. Barwy są zgaszone - szarość i czerń, różne odcienie brązu, niebieski, zielony - na jasnym tle wydają się jednak dość intensywne. Miejsca które spina most są niewidoczne; przedstawiony jako osobna struktura, staje się on centralnym przedmiotem analizy medium, jakim jest film. Raz za razem perspektywa zmienia się, dając różne spojrzenia na konstrukcję. Jedno ujęcie płynnie przechodzi w kolejne, można zaobserwować ruch pikseli. Kreuje to momenty graficzne i malarskie, grę świateł i cieni, linie i plany przemieniają się w hipnotyczną grę iluzji. Oko kamery jest skierowane na szczegóły konstrukcyjne i niezwykłe kąty widzenia, przez co poszczególne elementy mostu wydają się tracić swe funkcje. W ten sposób otwierają się inne obszary skojarzeń w ramach struktury formalnej. Kształty geometryczne przypominają szkice, kable łączące most z jego nadbudową są jak narysowane kreski - wszystko to nadaje monumentalnej strukturze z betonu i stali cechy delikatności.


en
A bridge with an arched metal structure stretching over it is visible on a white field. The colors are subdued - gray and black, various shades of brown, blue and green - though they seem quite intense on the light background. The places connected by the bridge aren't visible; portrayed as an isolated structure, it becomes the focus of an analysis in the medium of film. The perspective shifts repeatedly, and different views of the structure appear. One shot fades into the next, and the movement of the pixels can be observed. This creates graphics and painterly moments, the play of light and shadow, lines and planes turn into a hypnotic game of deception. The camera's gaze is directed at the structure's details and unusual views so that individual portions of the bridge no longer seem to be bound to a certain function, and other fields of association open up in its formal structures. The geometric shapes resemble sketches, the cables between the bridge and its superstructure are like drawn lines, which lends the originally monumental structure of concrete and steel something fragile.

Michaela Schwentner


Michaela Schwentner was born in 1970 in Linz. She studies philosophy, history, drama and media studies. Visuals, various concepts and realizations of exhibitions, concerts and clubs (e.g.: alternative project space “jaden – gasse”). She is a co – founder of the label mosz.