PartnerzyPartners
QR-kodyQR codes
MiejscaLocations
WRO 07 ReaderWRO 07 Reader
SympozjumSymposium
WydarzeniaEvents
KonkursCompetition
ProgramSchedule
NewsNiusy

Visibility of Interim~


Manuel Knapp
Visibility of Interim~
Austria 2007
14:00
screeningpl
Manuel Knapp użył architektonicznego oprogramowania do stworzenia geometrycznych wzorów i kształtów. Stopniowo kształty przemieszczają się, tworząc ciągle inne, coraz bardziej złożone przestrzenie. Dzieje się to tak wolno, że ledwie można dostrzec ich ruch. Jak wskazuje tytuł Visibility of interim (widzialność międzyczasu) - Knappa interesuje "pomiędzy", ten fragment czasu i przestrzeni pomiędzy określonymi stanami. Wykorzystuje wizualną informację, zamieniając rendering 400 klatek na sekundę, na normalne 25 klatek na sekundę. Powstaje informacja, w widzialnym zakresie niedostrzegalna przy oryginalnej prędkości, z powodu bezwładu oka, powidokowa. Myślimy, że rozpoznaliśmy przestrzeń ze światłem i cieniem oraz plątaniną linii, i zaraz to wrażenie umyka. Zaznaczone są główne punkty widoku, ale zanim oko je zbada, płaszczyzna traci głębię, wyimaginowana linia widzenia znika, wszystko się zmienia, a oko oglądającego nie ma czasu ani odpocząć, ani uciec. Delikatnymi falami, na przemian, to z lewa, to z prawa, rozbrzmiewa elektroniczne mruczenie i trzaski. Nawet stereofoniczne echo wprowadza w błąd.


en
Manuel Knapp used architecture software to create geometric patterns and shapes. Gradually these shapes shift position in relation to one another, constantly forming different and increasingly complex spaces. This happens at such a slow pace the details of their movement can barely be discerned. As indicated by the title, Visibility of interim Knapp is concerned with the "in between", that section of time and space between definable states: He expanded the visual information, rendered at 400 frames per second, to the normal 25 fps, producing information in the visible range which wouldn't be perceived at the original speed due to the eye's sluggishness (the afterimage effect). The effect produced by this constant and seemingly motionless renewal is unusual: As soon as we think we have recognized a space with light and shadows in the planes and lines - jumble of references, it eludes us. Central points of view are suggested, but before the eye is able to explore them, the slanted plane no longer indicates spatial depth, an imaginary line of sigh is eliminated, and everything changes- and viewer's eye has neither a chance to rest nor escape. In subtle waves, alternately from the left or right, there is resounding electronic cooing and cracking. Even the stereophonic echo is misleading.

Manuel Knapp


Born 12.5.1978 in Carinthia/ Austria. From 1997-2002 he studied painting and graphic design (MK Gunter Damisch ) at the Academy of Fine Arts Vienna. 2003 studies of computer sound and elecroacoustic media at the Institute for Electroacoustics in Vienna. At 2001 he founded together with Arnuf Rodler the noise-experimental formation “(le)MAT”. Several concerts and exhibition participations.


Videos ( Selection)


accelerated lines – 2005

Interferenzen – v0.1 2005

visibility of interim – 2007