PartnerzyPartners
QR-kodyQR codes
MiejscaLocations
WRO 07 ReaderWRO 07 Reader
SympozjumSymposium
WydarzeniaEvents
KonkursCompetition
ProgramSchedule
NewsNiusy

Paths of g


Dietmar Offenhuber
Paths of g
Austria
2006
01:30
screeningpl
W studium Dietmara Offenhubera, jazda kamery przez okopy w wojennym filmie Kubricka Ścieżki Chwały, podążającej za generałem, który idzie wzdłuż szeregu żołnierzy oraz jego powtarzane pytania, zostały zredukowane do czystej geometrii. Widoczne są tylko różne zbiory punktów, linia na powierzchni, na której 'zużyte' klatki zostały zgrupowane po 50, przez
ścieżkę dźwiękową przebija się szum kamery. Jeśli nawet jest to dostatecznie dużo danych, żeby zidentyfikować ujęcie, brakuje
najważniejszego elementu sceny - fizyczności, obiektów i ludzi. Ale również, w pewnym sensie, ta redukcja jest bliższa pierwszej zindustrializowanej wojnie w historii, niż obraz Kubricka. W swojej abstrakcji, okopy ukazują zasadniczą niemożność przeżycia. Zindustrializowana zabójcza maszyna dehumanizuje, odcieleśnia ludzi już sama z siebie.


en
The long backwards tracking shot trough a trench in Kubrick's WWI drama Paths of Glory, which follows the general as he paces along the line of soldiers and his repeated questions, are reduced to their pure geometry in Dietmar Offenhuber's study. Nothing is visible other than various accumulations of points, a line on the ground on which the "spent" frames are counted off in units of 50, and the camera's movement, though the original sound can be heard. While this represents enough data to identify the take, the scene's most important element is missing, the physicality, the bodies of the things and people. But at the same time this reduction is in the sense closer to the first industrialized war in history than the images of Kubrick's film. In its abstraction the trench reveals the thing it necessarily lacks: experience. The industrialized killing machine dehumanizes, desubstantializes humans per se.

Dietmar Offenhuber


He was born in 1975, studied Architecture. In 1995 and 1996 Dietmar Offenhuber was a member of Group Relais in collaboration with Manuel Schilcher and Gerda Palmetshofer. He has worked at the Arts Electronica futurelab since 1997. He is a teacher at the FHS Hagenberg since 2000, at the Kunstuniversitat Linz since 2002. He works with Animation, Virtual Environments and in Exhibition Planning.