PartnerzyPartners
QR-kodyQR codes
MiejscaLocations
WRO 07 ReaderWRO 07 Reader
SympozjumSymposium
WydarzeniaEvents
KonkursCompetition
ProgramSchedule
NewsNiusy

Fossilization

illustration
Kurt De'Haeseleer
Fossilization
Belgium 2005
09:09
screeningpl
Na pierwszy rzut oka Fossilization wygląda tak, jak gdyby taśmę wideo wyjęto z kasety i pognieciono, a następnie rozprostowano i umieszczono z powrotem na szpulce. Ciągnąca się pajęczyna linii i nitek nakłada się na obrazy; łączą się one płynnie i mieszają ze ścieżką dźwiękową autorstwa Davida Shea, która podczas tworzenia pracy stała się podstawą dla obrazu. Widoczni są ludzie niosący ciężkie ładunki i opierający się wiatrowi; grupy ludzi odpoczywających na plaży; samochody wykonujące salta, jak gdyby latające. Siatka nie tylko porusza się wraz z obrazem, destruując i akcentując je zarazem, lecz także zaczyna wieść własne życie. Usiłuje ona objąć rzeczy - być może obronić je, a może wymazać. Zamiast walczyć z podmuchami wiatru, ludzie napotykają jakby opór włókien pajęczyny, która zacieśnia się coraz bardziej. Po sekwencji miejskich ulic. Kamera w płynnej linii przesuwa się wzdłuż niekończącego się ciągu zadbanych podmiejskich domów pod nieskazitelnie czystym niebem; w regularnych odstępach pojawia się martwe drzewo, niczym linia pulsu na monitorze. Tutaj obraz jest ponownie czysty, a wszelkie przejawy ludzkiej obecności zostają połknięte i przetrawione.


en
At first sight, Fossilization looks as if the magnetic video tape escaped from the cassette, was badly wrinkled, then stretched out again and fiddled back onto the reel. A syrupy cobweb of threads and lines lies over the images; they merge smoothly into each other and mix with the soundtrack by David Shea, which, during the creation process, formed the starting point for the visuals. Images of people carrying heavy loads whilst struggling against the wind, of groups of people relaxing on the beach, of somersaulting cars that seem to float. Not only does the web move along with the images, distorting and accentuating them, but it also starts to lead a life of its own. It is trying to enclose the things - to protect them perhaps, or wipe them out. Rather than struggling against the wind, the people just might be be experiencing fierce resistance from the threads of the web, which grows tighter and tighter. After a sequence of urban street scenes, the camera finally, in a flowing line, swishes along endless rows of tidy suburban houses under a crisp blue sky, with at regular intervals a leafless tree that shoots out like a heartbeat on a monitor. Here the image is clear again, and all signs of human presence have been swallowed up and digested.

Kurt D'Haeseleer


Kurt D'Haeseleer was born in Anderlecht in 1974. Throughout the years he has obtained a worthy status in the world of video-art. He worked with important Belgian artists and realised a serious number of videos that have been exhibited in many international art-expos and museums. He works for some yars now for the Belgian Filmfabriek where finished this project. Kurt D'Haeseleer is also doing the live-visuals on the Tuk performances.