PartnerzyPartners
QR-kodyQR codes
MiejscaLocations
WRO 07 ReaderWRO 07 Reader
SympozjumSymposium
WydarzeniaEvents
KonkursCompetition
ProgramSchedule
NewsNiusy

Stay Tuned


Peter Frucht
Stay Tuned
The Netherlands 2005
installationpl
Instalacja Stay Tuned w niekonwencjonalny sposób przedstawia materiał wiadomości telewizyjnych. Obrazy tematyczne z wiadomości prezentowane są w przestrzeni wirtualnej, żywiołowe i niekontrolowane, ulokowane w innym czasie i innej przestrzeni. Zderzają się ze sobą, przenikają się i łączą, miksują ze spotami reklamowymi. Kolaż to najbardziej odpowiednie słowo opisujące to zlewanie się obrazów, które przez to, że wyjęte z telewizji kablowej na żywo i przetworzone automatycznie, są zawsze aktualne. Wszystko, co zostaje ukazane, w tym samym czasie wyświetlane jest przez jedną z wielu informacyjnych stacji lokalnych, wybraną w danym momencie. Kiedy cokolwiek pojawia się w telewizji, w następnej chwili przemija i zanika. Jednak obrazy Petera Fruchta przybierają nowe formy i umieszczane są nieustannie w innych kontekstach; same się odnawiają i mieszają się z innymi.


en
The installation Stay Tuned presents news footage in an unconventional way. Topical images from the TV news are shown in a virtual environment, lively and uncontrolled, misplaced in time and space. Images collide, fade, blend into and stick to each other; news flashes are mixed up with tv ads. Collage is the most appropriate description of this merging of images, which are always up-to-date, because they are taken live from cable television, and are processed automatically. Everything that is being shown is at the same time being broadcasted live by the various local news stations selected at that moment. When something appears on television, the very next moment it is already over and done with. However, Frucht's images take on a new form and context over and over again; they keep on renewing themselves and merging with each other.

Peter Frucht


1967 November 07 - Born in Bonyhád / Hungary

1986 - 06 Immigrated to Germany

1991 - 1993 Graduated from the College of Art and Design Straubing

1993 - 1995 Studied Restoration of Wallpaintings (fresco) at the University of Hildesheim

1996 - 2001 Studied at the Academy of Media Arts Cologne - under Prof. VALIE EXPORT & Prof. Dr. Georg Trogemann

2001 - 2004 Graduated from the Academy of Media Arts Cologne

since 2001 Freelance Media Artist - giving lectures and workshop

2002 Nomination for the Festival Award 2002 of MAP - Japan Media Arts Festivalal Tokyo

2001 - 2003 Research artist at LMR Institute Laboratory for Mixed Realities at the Academy of Media Arts Coclogne

I was involved in research projects on man machine communication, on nonlinear storytelling in virtual reality environments and on interactive television - more >>>

2004.04 - 06 Artist-in-residence at the Center for Culture & Communication Foundation in Budapest

2005.01 - 05 Artist in residence at Montevideo - Netherlands Media Art Institute Amsterdam