PartnerzyPartners
QR-kodyQR codes
MiejscaLocations
WRO 07 ReaderWRO 07 Reader
SympozjumSymposium
WydarzeniaEvents
KonkursCompetition
ProgramSchedule
NewsNiusy

The Fittest Survive

illustration
Olivier Ressler
The Fittest Survive
Austria
2006
24:00
screeningpl
Czynniki takie jak "niebezpieczeństwo", "ryzyko", "dzikość", nie są już dłużej uwzględniane jedynie w mrocznym, przyciszonym przez globalizacyjny sen, podziemiu. Te możliwie odstraszające czynniki stały się barierą do przejścia jedynie dla z pozoru najlepszych i najsilniejszych. Do pewnego stopnia zatem, rozwijanie tych odpychających cech stało się podstawą sukcesu w dziedzinie ekonomii. Rosnące rynki regionów kryzysowych uwidaczniają, że prawo, jakim rządzi się ekonomia rynku opiera się na brutalności i bezwzględności. Ten wojenny charakter gospodarki rynkowej przekształca życie w walkę, w której poszczególne jednostki muszą stawić czoła coraz większym wymaganiom dotyczącym wyższego poziomu wydajności.
Wideo The Fittest Survive opiera się na nagraniu z pięciodniowego kursu 'przetrwania we wrogich regionach', przeprowadzonym w styczniu 2006 roku w Walii. Instruktorami kursu są byli brytyjscy żołnierze z jednostek specjalnych, uczestnikami zaś biznesmeni, którzy przygotowują się do prowadzenia interesów w Iraku i innych niebezpiecznych regionach, urzędnicy państwowi i dziennikarze głównych czasopism, którzy, w swoim nieuczciwym dyskursie o demokracji i prawach człowieka pomagają legitymizować i zabezpieczać ideologie ekspansji gospodarki rynkowej.


en
Factors like "danger", "risk" and "wilderness" are no longer considered only in the dark, suppressed underside of the globalization dream. These possibly deterring factors have become a resistance to be overcome by, apparently, only the best and the strongest. Thus, to a certain extent, mastering these daunting elements have become standards for achievement in the economic discipline. The crisis regions' growth markets make particularly clear that the law of market economics requires hardness and ruthlessness. This warlike character of market economics transforms life
into a fight in which specific individuals face ever-higher demands for better performance.
The video The Fittest Survive is based on filming the five-day course "Surviving Hostile Regions" done in January 2006 in Wales. The course instructors are British ex-special force soldiers. The participants are businessmen who are preparing for business in Iraq and other dangerous regions, government officials and mainstream journalists who, with their dishonest discourse of democracy and human rights, help to legitimize and secure the ideology of market-economics expansion.

Oliver Ressler


Oliver Ressler, born in 1970,lives and works in Vienna in Austria. Ressler is an artist who carries out theme specific exhibitions, projects in public space and videos on issues such as racism, migration, genetic engineering, global capitalism, forms of resistance and social alternatives. His ongoing project “Alternative Societies” was produced 20 times, including solo – exhibitions in Galerija Skuc, Ljubljana, 2003; Kunstraum Lueneburg, G, 2004; Centro Cultural Conde Duque, MediaLabMadrid, Madrid 2004; Platform Garanti Contemporary Art Center, Istanbul, 2005; Museum of Contemporary Art, Novi Sad, 2005 and Museum of Contemporary Art Belgrade, 2005.

Many of Ressler’s works are being realized in collaborations, such as “European Corrections Corporation” with Martin Krenn and “Boom!” with David Thorne. In collaboration with the political analyst Dario Azzellini he produced the films “Venezuela from Below” ( 2004 ) and “5 Factories – Worker Control in Venezuela” ( 2006 ), which in an 6 – channel video installation was presented at the Berkeley Art Museum, USA. Ressler participated in numerous group – shows, including the biennials in Prague ( 2005 ), Seville ( 2006 ) and Moscow ( 2007 ) . Ressler’s films are occasionally broadcast on TV and presented in cinemas, art exhibits and film festivals, such as Impakt Festival; Duisburger Filmwoche; Kasseler Dokumentarfilmfest; Transmediale; Resistances, Foix, F; Yamagata International Documentary Film Festival; New York Int’s Independent Film & Video Festival and the “Contemporary film and video” series at Moderna Museet, Stockholm. In 2002 his video “This is what democracy looks like!” won the 1st prize of the Webpage: www.ressler.at.