PartnerzyPartners
QR-kodyQR codes
MiejscaLocations
WRO 07 ReaderWRO 07 Reader
SympozjumSymposium
WydarzeniaEvents
KonkursCompetition
ProgramSchedule
NewsNiusy

Roaming

illustration
Nayda Collazo-Llorens
Roaming
USA 2005
05:18
screeningpl
W Roaming wydajemy się podróżować bez przyczyny ani punktu docelowego poprzez strukturę o charakterze sieci. Zachęca ona widza do wizualnej nawigacji poprzez szereg połączonych linii, co przypomina procesy myślowe i ich wielokrotne hiperlinkowe powiązania. Jak powiedziała Deborah Cullen, dyrektor programów kuratoryjnych El Museo del Barrio z Nowego Jorku: "Wykorzystując punkt widzenia kamery, wideo to zabiera widza na powolną wspinaczkę wzdłuż i wokół wyjątkowego placu zabaw. Jest on skonstruowany z metalowych słupów i czerwonej liny, połączonych karabińczykami, które tworzą kształty przypominające heksagonalną strukturę plastra miodu. Kamera rejestruje czerwone figury geometryczne na tle bezchmurnego niebieskiego nieba. Obrazy leniwie przekształcają się z biomorficznych, abstrakcyjnych niby-komórek w tunele przenikające w głąb firmamentu"


en
In Roaming we seem to travel through a web-like structure without any particular purpose or definite destination. It invites the viewer to visually navigate through a series of interconnected lines, not unlike the mental process with its multiple hyperlink associations. In the words of Deborah Cullen, Director of Curatorial Programs at El Museo del Barrio in New York, "Utilizing the camera's point-of-view, this video takes the viewer on a slow climb up and around a unique playground structure. The playset is built from metal poles and red rope joined by S-clips, forming honeycombed, hexagonal shapes. The camera captures the red geometric shapes against a clear blue sky. The images lazily transmogrify from biomorphic, cell-like abstractions into tunnels penetrating deep into the heavens."

Nayda Collazo-Llorens


Visual artist

Author and producer of "Roaming", including camera and editing


Born in San Juan, Puerto Rico. Lives and works in New York City. Received an MFA (Studio Arts) from New York (2002); and a BFA (Printmaking) from Massachusetts College of Art, Boston (1990). Works various including video and installation works. Recent individual exhibitions include: Route/Journal at LMAKprojects in Williamsburd, Brooklyn, NY, 2007; Mindscapes at Space Other, Boston, 2006; Roaming , CSV Cultural Center, NYC, 2006; and Configuraciones, Galería Raíces, San Juan, PR, 2005. Two person shows in 2005: Link at Philosophy Box, NYC; and Video Installations by Nayda Collazo-Llorens and Santeri Tuori at Location One, NYC. Notable group shows include: None of the Above: Contemporary Works by Puerto Rican Artists,Real Art Ways, Hartford, CT, 2004, and Museo de Arte de Puerto Rico, San Juan, PR, 2005; and Here & There: Six Artists from San Juan, at El Museo del Barrio, NY, 2001 and Blaffer Gallery, University of Houston, TX, 2002. Was an Artist in Residence at Location One, media arts center, New York, NY, 2004-05. Her work has been reviewed in The New York Times, Art Net, Art US, Art Nexus, Art News and NY Arts, among others.