PartnerzyPartners
QR-kodyQR codes
MiejscaLocations
WRO 07 ReaderWRO 07 Reader
SympozjumSymposium
WydarzeniaEvents
KonkursCompetition
ProgramSchedule
NewsNiusy

Swap Depths

illustration
Ruth Hillebrand Dane
Swap Depths
Germany 2006
12:07
screeningpl
Komputerowa animacja, która oprócz fotografii wykorzystuje cyfrowe rysunki tworzone przez komputer podczas trwania filmu. Na różnych tłach generowane są krążące, różnorodne, rytmiczne obrazy; czasami są one zatrzymywane, po czym ich ruch jest wznawiany; potem rozdzielają się, przegrupowują i przybierają nowy wzór. Tytuł filmu wyrasta z języka programowania: swapDepths to określenie jednej z funkcji. Skrypt programowania tworzy matrycę dla różnej ilości przeźroczystych klipów filmowych, które w równych odstępach czasowych są dynamicznie ładowane i jednocześnie odtwarzane na różnych poziomach głębi. Film jest wypełniony cyfrowo przetworzonymi ujęciami hałasu i dźwięków wytwarzanych przez komputer we wcześniej ustalonych odstępach. Programowanie kontrolowanych dźwięków kieruje się tu tą samą zasadą, co programowanie obrazu. Najpierw bardzo krótkie, a następnie komplikujące się dźwięki początkowo konstruowane są jako obiekty dźwiękowe, ich hałasy rozwijają się i nagle zostają zatrzymane, a następnie rozmyślnie powoli rozwijane ponownie, po tym potrzebują one trochę czasu, by stopniowo ucichnąć.


en
The computer-based animation film makes use, in addition to photography, of digital drawings which during the playing time of the film are created by the computer. Here flowing, diverse, rhythmic images are generated in front of varied backgrounds, which can sometimes be frozen, then their movement begins again; they then come apart, regroup themselves, and take on a new pattern. The title of the film arises from the programming language: swapDepths is the name of a function. The programming script forms the matrix for an unequal number of transparent film-clips, which at regular intervals are dynamically loaded and are at varying depths played over each other. The film is loaded with digitally worked-over takes of noises and sounds produced by the computer at predetermined intervals. Here the programming of controlled sounds follows the principle of the image-programming. Originally very short, arithmetical but then complexified sounds are at first built up as sound-objects, their noises developing in the process suddenly coming to a halt ot calculatedly slowly redeveloped, they then need certain amount of time to fade away.

Ruth Hildebrand Dane


1956 born in Essen/Ruhr Area


Education


1978-82 Akademie der Bildenden Kunste in Wien

1986-88 Kunstakademie Düsseldorf, Meisterschulerin 1988

2003 CImdata – Akademie für Digitale Medien, CBT Autorin

Grants

2006-01Senate for science, Research and Culture, Berlin (Studio Promotion Program)

1995 Käthe Dorsch Foundation (Scholarschip)

2001 Artist in Residence – IAM/Türkei (Scholarschip)

1994-91 Senate for Science, Research and Culture, Berlin (Artist Promotion Program)

Public Collections

Neuer Berliner Kunstverein

Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz

Kupferstichkabinett (SMPK)

Lives and works in Berlin and Ruhr Area


Exhibitions


Berlin, Willy-Brandt-Haus, Dialog / Analog / Digital (GE) 2006

Köln, Galerie Reich (GE) 2006

Berlin, Haus am Kleistpark, Ambiente Rot (GE) 2005

Köln, Galerie Reich (GE), 2005

Berlin, Das Verborgene Museum (GE) 2005

Köln, Galerie Reich (GE) 2004

Berlin, KPM Quartier, Zeitgenössisch! Kunst n Berlin (GE) 2003

Köln, Galerie Reich (GE) 2003

Berlin, Galerie Caprice Horn (SE) 2002

Berlin, Galerie M, Lichtspielhaus (SE) 1999

Hamburg, Galerie Grewe (SE) 1999

Berlin, Galerie Dorsch, Stages (SE) 1998

Berlin DBC, Medium Coeli (SE) 1997

Hamburg, Galerie Grewe, Mono (SE) 1997

Hamburg, Galerie Grewe, (GE) 1996

Hamburg, Galerie Grewe, (GE) 1995

Antwerpen, Stadsschouwburg, Le cadevre reprise, Touring Exhibition (GE) 1994

Berlin, Galerie M, Le cadavre reprise (GE) 1993

Berlin, Statthaus Böcklerpark, Works on Paper, (SE) 1993

Berlin, Galerie Im Scheunenviertel, Alter Ego (SE) 1992

Berlin, Galerie stil und bruch, Umbra Solis (SE) 1990

Kunsthalle Ehrenhof, Düsseldorf, Düsseldorfer Künstler (GE) 1988

Museum Katharinenhof, Kranenburg (GE) 1988

Wilhelm-Morgner-Haus, Soest, Wilhelm-Morgner-Preis für junge Künstler (GE) 1987