PartnerzyPartners
QR-kodyQR codes
MiejscaLocations
WRO 07 ReaderWRO 07 Reader
SympozjumSymposium
WydarzeniaEvents
KonkursCompetition
ProgramSchedule
NewsNiusy

The grARTphicator

illustration
Eric Siu Chi-Man
The grARTphicator
China
2006
installationpl
W sztuce nowych mediów, komputerowo generowany obraz staje się pomostem pomiędzy tym co wyobrażone a tym, co osiągalne. W tym rodzaju twórczej wolności, dziejącej się się poza ludzkim umysłem, sztuka oparta na technologii otwiera całość nowego świata, dalekiego od konwencjonalnych perspektyw, kompozycji i symetrii.
Powstaje jednak niejasność: czy jest to w istocie tworzenie, czy jedynie podążanie za wyznaczonym wzorem?
The graARTphicator bada te relacje, poprzez próbę de-digitalizacji form sztuki nowych mediów, przenosząc komputerowy interfejs i ekran do pierwotnego świata zasad Papieru i Ołówka. Publiczność zostaje zaproszona do interakcji - rysowania zgodnie z wytyczonymi zasadami. Uczestnicy stają się artystami kiedy poznają proces tworzenia dzieła kolektywnie, niczym maszyna. Co zachodzi w tej relacji? Czy kreuje się sztukę, czy po prostu podąża za regułami, które ją kreują?


en
In contemporary new media art, the computer-generated image is the bridge between what is imagined and what can be achieved. With this kind if creative freedom that goes beyond the human mind, technology-based art open up a whole new world from conventional perspectives, composition and symmetry.
However, an ambiguity arises: is art being created, or is a formula being executed?
The grARTphicator explores this relationship by its attempt to de-digitize the new media art from, bringing computer interface and on-screen practice back to its pure roots of the days of Pencil and Paper. The piece lets the audience interact with it, as they are invited to draw according to given rules. Participants become artist, as they experience the process of creating an image, collectively as a machine. What happens in this relationship? Are you creating art, or are you following a rule that creates your art?

Eric Siu Chi-Man

Eric Siu is a young new media artist based in Hong Kong. His video art and multi-media works have been shown both locally and internationally including USA, Australia, Japan, Korea, Germany, and Poland, amongst others. His video short “Sliding Whites” has received an honorable mention from the WRO 05, 11th International Media Art Biennale, Wroclaw, Poland. Currently he is a represented artist of Videotage, Hong Kong and is working as a Teaching Associate at the Hong Kong Institute of Vocational Education (Kwun Tong). Eric has a broad interest in animation, video, installation and interactive art. He loves to create interesting spectacles and to transform human perception and experience to sensational levels by means of technology. He explores media in a raw and primitive perspectives.