PartnerzyPartners
QR-kodyQR codes
MiejscaLocations
WRO 07 ReaderWRO 07 Reader
SympozjumSymposium
WydarzeniaEvents
KonkursCompetition
ProgramSchedule
NewsNiusy

Nieruchomości

illustration
Dominik Boberski
Nieruchomości
Poland 2006
04:32
screening


pl
Nieruchomości to 5 minutowa komputerowa animacja poklatkowa, zbudowana na podstawie fotografii cyfrowej. Praca łączy dwie moje pasje - animację i architekturę. To co nierealne w rzeczywistości staje się możliwe w animacji. Ożywiam w niej architekturę socjalizmu, która odbierana jest przez nas jako "do bólu" nudna i martwa, w której jedynym zachodzącym procesem jest nieustająca dewastacja. Jest to interesująca materia do przetwarzania, nadanie ruchu formom postrzeganym jako monumentalne, definitywnie stałe, daje często zaskakujące i ciekawe efekty. Wystarczy już niewielka ingerencja, zakłócenie rytmu, proporcji, aby popularne polskie bloki oddziaływały na nas w zupełnie inny sposób. W mojej animacji budynki rosną, rozprzestrzeniają się, ewoluują.


en
Nieruchomości (Real Estate) is a five-minute time lapse animation based upon a digital photography. The work joins two of my passions - animation and architecture. What is unreal in the physical world, animation makes possible. I bring back to life the communist architecture, perceived by us as painfully boring and lifeless where the only ongoing process is constant decease. This material is extremely interesting while transformed; the movement of forms that seem monumental, definitely still often gives surprising and interesting effects. A little interference - rhythm or proportions distortion - is enough to make the typical Polish blocks of flats affect us in an absolutely different way. In my animation the buildings grow, expand, evolve...

Dominiki Boberski


Urodzony w Algierii, większość życia spędził w Zielonej Górze, obecnie żyje w Poznaniu. Absolwent Wydziału Grafiki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Praca dyplomowa powstała w pracowni grafiki multimedialnej prof. Izabeli Gustowskiej. Przez ostatnie lata studiów skupiał się na animacji komputerowej a także na pracy z obrazem filmowym.