PartnerzyPartners
QR-kodyQR codes
MiejscaLocations
WRO 07 ReaderWRO 07 Reader
SympozjumSymposium
WydarzeniaEvents
KonkursCompetition
ProgramSchedule
NewsNiusy

Moving Panorama

illustration
Jae-kyu Byun
Moving Panorama
Japan 2006
04:05
screening


pl
Pragnę przedstawić bieg czasu, wykorzystując w tej pracy obraz panoramiczny, różniący się od panoramicznej fotografii. Najpierw skonstruowałem urządzenie automatycznie obracające się o 360 stopni, aby uzyskać zdjęcia wykonane w jednakowych odstępach czasu. Następnie połączyłem je wszystkie w sekwencję będącą kolejną panoramą. Tworząc warstwę muzyczną, zniekształciłem istniejące dźwięki oraz stworzyłem jednostajny, elektroniczny szum w celu podkreślenia pracy kamery. Film został nakręcony w Busan i Kioto.


en
I want to introduce the march of time using panorama image in this work,which is different from the still panorama photos. First of all,I made an equipment,which automatically turns 360°,to obtain the photos with regular interval. After that, I put together all those still panorama photos as a sequence, which is like another panorama. When it comes to music, I distorted real sound and created some regular electronic noise to emphasize the camera work. The spots I shoot the film are Busan and Kyoto.

Jae-Kyu Byun


Born in 1975 ,South Korea

April,2001-March,2005 Kyoto Seika University B.A. Bachelor of Arts in Video and Media Art (Kyoto,Japan)

April,2005-present Kyoto Seika University M.F.A program Master of Fine Arts Major in Video and Media Art(Kyoto,Japan)


Video Screening


Experimental Film and Video Festival in Seoul 2006

Broadband Art Contents award Japan (BACA-JA) 2006

RESFEST 2006 in Seoul

The 3th Busan Video Festival

The 32nd Seoul Independent Film Festival

New Media Festival in Seoul 2006