PartnerzyPartners
QR-kodyQR codes
MiejscaLocations
WRO 07 ReaderWRO 07 Reader
SympozjumSymposium
WydarzeniaEvents
KonkursCompetition
ProgramSchedule
NewsNiusy

Perpetual Art Machine

illustration
Raphael Shirley
Perpetual Art Machine
USA
2005'2006
url/installationpl
Perpetual Art Machine [PAM], która składa się z dwóch współpracujących części - instalacji video, która jest interaktywna i on-line - jest żywym archiwum międzynarodowej sztuki video XXI wieku, zawierając ponad 1000 filmów ponad 600 artystów. [PAM] demokratyzuje proces kuratorski dla artysty, jak i odbiorcy/użytkownika poprzez jawną politykę zgłaszania prac, social tagging (społeczne oznaczanie) oraz dostęp poprzez ekran dotykowy/słowa kluczowe. Na stronie zebrane są filmy wideo o niskiej rozdzielczości dostępne on-line. Ponadto powstaje społeczność gdzie artyści, kuratorzy, dziennikarze i kolekcjonerzy mogą wymieniać się pomysłami oraz prezentować i oglądać prace.
[PAM] rozwija aspekt on-line poprzez zbieranie plików o wysokiej rozdzielczości i włączanie ich do systemu, który składa się z zaawansowanego komputera, specjalnie zaprojektowanego oprogramowania i dwóch interaktywnych ekranów dotykowych połączonych z podium/budką. Ekrany pozwalają na wyświetlanie odpowiednio 50 określonych siatek słowa kluczowego i siatki złożonej z 16 równoczesnych filmów wideo powiązanych z danym słowem kluczowym. Kiedy widzowie wchodzą na podium [PAM] zaprasza ich do interakcji. Wybrane wideo jest wyświetlane na dwóch lub czterech zwróconych ku sobie ekranach.


en
Perpetual Art Machine [PAM], which uniquely consists of two components working in tandem- online and interactive video installation - is a living archive of 21st century international video art featuring over 1000 videos from more than 600 artists. [PAM] democratizes the curatorial process for both the artist and the viewer / user through open submission policy, social tagging and touch screen / keyword access. The website collects low resolution web-sized video for online review and creates a community where artists, curators, journalists and collectors can exchange ideas and exhibit and view work.
[PAM] interactive video installation advances the online component by collecting high resolution files from the artists and integrating them into a system comprising an advanced computer, custom designed software and two interactive touch screens integrated with podium / kiosk. The touch screens allow the respective display of a 50 specific keyword grid and a grid of up to 16 simultaneous videos associated with a single keyword. As viewers stem up to the podium [PAM] reacts and invites them to interact. The selected video is projected using high-powered projectors onto two or four facing screens.

Raphael Shirley


Raphael Shirley specializes in multimedia public art and collaborations. Currently exhibiting at P.S.1, Museum of Modern Art, New York, she recently exhibited for the 9th Istanbul Biennale and worked with Nam June Paik in the developing laser sculptures for his retrospective and co-designing his Laser Water Screen permanently set in Seoul Olympic park, Korea. www.raphaelshirley.com