PartnerzyPartners
QR-kodyQR codes
MiejscaLocations
WRO 07 ReaderWRO 07 Reader
SympozjumSymposium
WydarzeniaEvents
KonkursCompetition
ProgramSchedule
NewsNiusy

Le Cercle

illustration
Robert Cahen
Le Cercle
France 2005
10:00
screeningpl
Praca została zrealizowana z pomocą Centrum Kultury Francuskiej z Oslo i Ambasady Francji w Norwegii. Artysta spędził pewien czas na archipelagu arktycznym Svalbard i zarejestrował jego lodowcowe krajobrazy w otwartej przestrzeni, uwydatniając pogodę charakterystyczną dla tamtych rejonów. Wyłaniają się oświetlone słonecznymi promieniami postaci ludzkie, w odpowiedniej odzieży. Postać człowieka spacerującego wybrzeżem oceanu wzmacnia poczucie samotności, które przywodzi na myśl otoczenie.


en
The work has been created with the support of the French Cultural Centre in Oslo and the Embassy of France in Norway. The artist spent some time on the Arctic Svalbard archipelago and filmed its glacier landscapes in the open field, exposing the weather characteristic to those regions. Some figures of man appear in the sunrise, clothed appropriately. A figure of a man walking along with the ocean intensifies even more the loneliness that the landscape brings to mind.

Robert Cahen


Artysta video art, reżyser i kompozytor Robert Cahen jest pionierem w użyciu mediów elektronicznych, łączy różne formy artystyczne w poszukiwaniu wyrazu poetyckiego i innowacyjnego. Pracuje wykorzystując obrazy i dźwięk, porządkując je i przekształcając ich wymowę. W jego twórczości, zabiegi z wahającym się obrazem, powielaniem punktów widzenia, zestawieniem elementów nieruchomych z tymi pozostającymi w ruchu są traktowane jako doświadczenia fizyczne ruchu.

Autor urodził się w 1945 roku w Valence we Francji. Zdobył wykształcenie w Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (?) gdzie otrzymał tytuł magistra w 1971 roku. Pracował jako badacz w ORTF ( Francuski Urząd Radia i Telewizji ). W 1992 roku zdobył nagrodę Villa Médicis Hors les Murs, a w 1995 roku miała miejsce inauguracja jego stałej instalacji w Lille we Francji. Od tamtego momentu jego prace były wystawiane w wielu instytucjach sztuki współczesnej w różnych krajach, takich jak: Szwajcaria, Włochy, Niemcy, Kanada, Peru, Chiny, Maroko, Polska, Wietnam i Chile.