PartnerzyPartners
QR-kodyQR codes
MiejscaLocations
WRO 07 ReaderWRO 07 Reader
SympozjumSymposium
WydarzeniaEvents
KonkursCompetition
ProgramSchedule
NewsNiusy

Monolith[s]

illustration
Michael Takeo Magruder
Monolith[s]
UK 2006
url/installationpl
Sedno geometrii pracy definiowane jest przez zbiór plików VRML, które generują dynamiczną, trójwymiarową sferę. Świat i jego wewnętrzne struktury formułowane są tu zgodnie z motywami i proporcjami starożytnej architektury, w połączeniu z fundamentalną matematyką nowoczesnych cyfrowych systemów komunikacji. Geneza każdego układu powiązań w pracy jest wyjątkowa, jako że dobór losowy poszerzony jest dodatkowo przez aspekty naszych własnych rzeczywistości. Zmienne jak pora dnia czy pozycja Ziemi względem Słońca zostają uwzględnione w pracy, a zatem wprowadzają w jej sferę funkcje elementarnego zegara, globalny system pozycjonowania i kalendarz słoneczny. Codziennie o 00:00 GMT serwlet Javy demontuje serwis internetowy BBC tworząc kompletny zbiór artykułów informacyjnych strony internetowej. 100 losowo wybranych wiadomości tworzy obsługiwany przez serwer zbioru danych, który funkcjonuje do następnego dnia. Zbiór wywoływany jest przez elementy Flash wbudowane w VRML. Te złożone komponenty, podlegające ciągłym zmianom, nałożone są na prostą geometrię i struktury przypominające grafikę z początków wirtualnej rzeczywistości, podczas gdy warstwa dźwiękowa skomponowana została przez zmieszanie dźwięków internetowego serwisu radiowego BBC i przestrzennych pętli.


en
The core geometry of the artwork is defined by a set of VRML files that generate a dynamic three-dimensional realm. The world and structures within it are formulated according to motifs and proportions of ancient architecture infused with fundamental mathematics of modern digital communication systems. Each genesis of the artwork's geometry is unique, as mathematical randomization is augmented by aspects from our own realities. Variables such as the time of day, or the position of the Earth around the sun are incorporated into the artwork, thus instilling into the realm functions of a rudimentary clock, global positioning system, and solar calendar. Every day at 00:00GMT a Java servlet deconstructs the live BBC internet news service and creates a database containing the website's entire collection of news articles. From this database, 100 random news items are selected and used to create a server-side dataset that lasts until the next day. This dataset is called by Flash elements embedded within the VRML. These complex components, which are in a constant state of flux, overlay simple geometry and textures that evoke early virtual reality graphics, while the world's soundscape is constructed from an amalgamation of the BBC's live Internet radio service and spatialized sound loops.

Michael Takeo Magruder


Michael Takeo Magruder is an American artist based in the UK who works with new and technology-based media. He received his formal education at the University of Virginia, USA, graduating with distinction in Biological Sciences.


For the past decade his artistic practice has reflected upon society’s data-driven and information-saturated existence through the examination of international news communications. By recombining the notions of art and media, he has analysed interconnections between the individual and the pervasive media network; a questioning of product vs. process, knowledge vs. stimulation, fact vs. perspective.


His artistic production has been exhibited worldwide and encompasses an eclectic mix of forms, ranging from futuristic stained-glass windows, digital lightscreens and modular light-sculptures to architectural manipulations, ephemeral video projections and interactive network installations. His current explorations and research embrace 3D stereoscopic projection, immersive multi-sensory environments and interactive non-linear narratives for network/gallery settings. His work in these fields is presently supported by Turbulence.org, King’s Visualisation Lab: King’s College London and Arts Council England.