PartnerzyPartners
QR-kodyQR codes
MiejscaLocations
WRO 07 ReaderWRO 07 Reader
SympozjumSymposium
WydarzeniaEvents
KonkursCompetition
ProgramSchedule
NewsNiusy

Art of Metonymy, Metonymy of Art

illustration
Lasse Lau
Art of Metonymy, Metonymy of Art
USA 2007
installationpl
Film o samochodach przejeżdżających nad moją głową został nakręcony z łodzi pod mostem w Miami. Jest pomyślany jako projekcja bez końca, od jednej do drugiej ściany, co najmniej z trzech projektorów, zależnie od technicznych i przestrzennych parametrów (idealna byłaby owalna sala). Ciągle ten sam film pojawia się w określonych odstępach czasu. Widz losowo i bez powodzenia będzie starać się zlokalizować następny przemieszczający się obiekt i, w efekcie, dozna poczucia przestrzennej dezorientacji. Zwodniczy dźwięk i powtarzające się nieregularnie obrazy umyślnie wprowadzą zmysł orientacji na podstawie związku pomiędzy obrazem i dźwiękiem, w błąd , a za chwilę staną się jednym hipnotycznym, elektronicznym, jednolitym szumem. Ta metonimia składa się z serii atrybutów, które stały się niezależne. Związki są dostosowane do estetyki automatycznej. Banalne ruchy od A do B, C do D, D do A zamkniętego w tajemniczym systemie, w którym zgubił się klucz do wyjścia. Uwięziona w zamkniętej kołowej strukturze powtórzeń siatki urbanistycznej. Nie wiadomo gdzie góra, gdzie dół, gdzie prawo, gdzie lewo. Tracimy zmysły i kontrolę nad nawigacją urządzenia. Sami stajemy się maszyną. Sztuczny, obrazkowy świat stał się naszym jedynym sensem. Szum.


en
This film of cars running over my head is shot from a subject position of a boat under a bridge in Miami. The film is envisioned screened in endless numbers, consisting of large projectors from one wall to the other (ideal in a circular room) where there should be at least three projections depending on specific spatial and technical arrangements. The same film is projected in a time lapse. The random, unsuccessful search the viewer will enter and experience when attempting to locate the next passing object will distress him into the feeling of uneasy and spatial confusion. The misleading guide of sound and reiteration of images will deliberately misinform senses of direction between images and sound that after a while will blur into one hypnotic electronic static noise. The metonymy of language consists of a series of attributes that has become independent. The relations have been co-opted to automatic aesthetics. Trivial movements are from A to B, C to D, D to A which is locked into a secret system with no key for the exit. It has become a locked circular structure of repetitions of urban grids. We do not know which directions are up or down, right or left. Our senses have evaporated, we have lost control and navigation of the machine. We have become human machines. The plastic - pictorial world has become our only reason. Noise.

Lasse Lau


born in 1974; is a visual artist and filmmaker based in New York and Copenhagen.


Agency of Public Resources” (APR) is the imaginary common subject matter or agenda from which all of Lau’s interdisciplinary art projects originate. It is a project that through the means of art accumulates on site knowledge, and through dialogue facilitates re – negotiations of space and democracy. Lasse Lau was the co – founder of the Danish artist group “CUDI - Center for Urban Culture Dialogue and Information” that raised questions of displacement in the representation minorities driven by xenophobia in Europe. - - how the modern Suburb became the model of the new worker camps.


He has exhibited in a wide range of museums and galleries including Hamburger Bahnhof in Germany, Aarhus Art Museum and Brandts Klædefabrik in Denmark, The Museum of Contemporary Art in Croatia, and The Turin Biennial of Contemporary Art in Italy, the Contemporary Museum in Baltimore, Smack Mellon Gallery in New York, and most recently at PS1 Contemporary Art Center in New York.


Mr. Lau holds degree from Funen Academy of Fine Arts, and the Whitney Museum of American Art Independent Study Program.