PartnerzyPartners
QR-kodyQR codes
MiejscaLocations
WRO 07 ReaderWRO 07 Reader
SympozjumSymposium
WydarzeniaEvents
KonkursCompetition
ProgramSchedule
NewsNiusy

Tester


Fundacion Rodriguez & Others
Tester
Spain 2006
performance/installation/ url/screeningpl
Tester to zbiorowy zdecentralizowany projekt, w który na różnych poziomach zaangażowanych jest wielu uczestników. Projekt został zapoczątkowany przez Fundación Rodríguez przy wsparciu i produkcji Arteleku, centrum sztuki z San Sebastian. Tester koncentruje się na realizacji i rozpowszechnianiu współczesnych projektów artystycznych, przede wszystkim odnoszących się do nowych możliwości technologicznych. Technologia jest wykorzystywana jako narzędzie produkcji, medium komunikacji między uczestnikami a także jako środek do rozpowszechniania projektu. Tester stara się skupiać na lokalnych (międzynarodowych) sferach twórczości, które nie są obecne lub widoczne na polu międzynarodowym, lub których nie można poznać poprzez hegemoniczną panoramę sztuk wizualnych.


en
Tester is a collective, decentralized project with participation from various collaborators, each with different levels of involvement. The project is a proposal by Fundación Rodríguez with backing and production from Arteleku, an art center located in San Sebastian. Tester centers on the production and dissemination of contemporary artistic proposals, especially those related to new technological possibilities. Technology is used as a tool for production, as a medium of communication between the participants and as a vehicle for disseminating the project. Tester tries to focus on local (international) spheres of creation, which do not have a presence or a visibility on the international circuits or which do not get known through the hegemonic panorama of the visual arts.
Fundation Rodriguez

Fundation Rodriguez has been operating as a group since 1994, and formed part of [SEAC] until it was disbanded in 1999. Since then it has organized and coordinated various projects, mainly related to contemporary culture and new resources, viewing its activities as an extension of its artwork. Fundacion RDZ works in the audio - visual medium, in multimedia and in all types in creative projects, but also in terms of theoretical deliberation, addressing the new formualae for curatorships and new means of art production, dissemination and distribution that operate today.