PartnerzyPartners
QR-kodyQR codes
MiejscaLocations
WRO 07 ReaderWRO 07 Reader
SympozjumSymposium
WydarzeniaEvents
KonkursCompetition
ProgramSchedule
NewsNiusy

Revolutionary Song

illustration
Istvan Kantor
Revolutionary Song
Canada 2006
09:32
screeningpl
Revolutionary Song składa hołd filmowemu chaosowi wideoklipów. Opowiada historię szesnastoletniego Istvana, odwiedzającego w 1966 roku Paryż. Wspominając swą obowiązkową wizytę u fryzjera oraz konflikt z ojcem, Kantor wypowiada się na swoje ulubione tematy: władzy i buntu. W wideo powraca do rewolucji! W drodze do fryzjera, pod "beznadziejnie błękitnym niebem", w epoce podsumowanej przez Kantora jako "czas hipisowskich szumowin", szesnastolatek modli się o "natychmiastowy kataklizm, zniszczenie i pożogę". W obejmującym wszystko neoistycznym stylu montażu, Kantor upamiętnia nieprzewidywalną i ekstatyczną naturę powstań, począwszy od Rewolucji Węgierskiej z 1956 roku, aż po wydarzenia majowe roku 1968. Łączy podobny hymnowi śpiew i dramatyczne głosy, fakty historyczne i ironiczne komentarze, obrazy propagandowe i zniszczony zapis filmowy, rzewny dźwięk skrzypiec i słowną narrację, ekstatyczny rytm i kościelne dzwony. "Niech żyje duch rewolucji słodkich szesnastu lat!" - konkluduje.


en
Revolutionary Song pays tribute to the cinematic mayhem of video clips. It tells about the 16 years old Istvan's visit in Paris in 1966. Through recollecting memories of a haircut obligation and conflict with his father, Kantor comments on his favorite subjects: authority and rebellion. He puts video back into revolution! On the way to the hairdresser, under the "hopelessly blue sky" and in an epoch described by Kantor's lyrics as "a time of the rising hippie scum", the 16 years old boy prays for "instant disaster, destruction and fire." In an all encompassing Neoist editing style Kantor commemorates the unpredictable and ecstatic nature of insurrections, from the 1956 Hungarian Revolution to the May 1968 events. He combines anthem like vocals and dramatic noise, historical facts and ironical statements, propagandistic images and plundered film footage, heartbreaking violin sound and spoken words, ecstatic rhythm and church bells. "Long Live the Spirit of Sweet 16 Rebellion!" he concludes.

Istvan Kantor


Istvan Kantor's work was recently featured at the Currency 2005 International Performance Art Festival in New York City and at the KunstFilmBiennale in Koln, oct/2005. His new single channel video „Revolutionary Song” was premiered by Pleasure Dome/LIFT in december/05 in Toronto. Meanwhile he also appeared at the Criminal Court of the City of Berlin for his illegal blood-x intervention at the hamburger Bahnhof. Istvan Kantor is a recepient of the 2004 Governer General's Award for Visual and Media Arts. He was also arrested and jailed a number of times for his art-actions in museums. Kantor precently lives in Toronto with his three children Jericho (15), Babylon (13) and Nineveh (10).