PartnerzyPartners
QR-kodyQR codes
MiejscaLocations
WRO 07 ReaderWRO 07 Reader
SympozjumSymposium
WydarzeniaEvents
KonkursCompetition
ProgramSchedule
NewsNiusy

TeleAbsence

illustration
Joshua Samberg
TeleAbsence
USA
2005
installationpl
TeleAbsence to instalacja, która pozwala artyście rzutować elementy swojej obecności na przestrzeń wystawienniczą z różnych miejsc. Artysta poprzez internet przeprowadza cyfrową obsługę pracy i w ten sposób podtrzymuje swoją relację z widzem. Jeśli zapomni lub zaniedba tych czynności, jego zdalna obecność rozpłynie się w teleabsencji.
W pracy zamocowany na ścianie ekran wyświetla wykonaną odręcznie przez artystę grafikę. Z czasem oprogramowanie wyświetlające ten obraz sprawia, że powoli niszczeje on, do momentu, w którym na ekranie pozostaje tylko szum. Proces niszczenia może być odwrócony jedynie przez artystę, który może połączyć się ze swoim dziełem przez sieć i przywrócić obraz do oryginalnej, zamierzonej formy. Ekran wyświetla także informację o statusie zdalnych czynności artysty: 'Artysta ignorował cię przez X minut/godzin/dni', gdzie X oznacza czas, który odpłynął od ostatniego usunięcia 'zniszczeń'. Kręty przewód przymocowany do ściany, biegnący od ekranu do jakiegoś ukrytego miejsca symbolizuje, jak skomplikowana jest droga, przez którą obecność artysty musi przejść do miejsca wystawy.


en
TeleAbsence is an installation that enables the artist to project pieces of his presence to the exhibition space from remote locations. Through the Internet, he performs remote, digital upkeep on the piece, and so maintains his relationship with the viewer. If he forgets or neglects to do this, his teleprecence will fade into TeleAbsence.
In this piece, a wall - mounted screen displays a hand - drawn graphic work by the artist. Over time, the software that displays this image causes it to slowly decay until only static remains on the screen. The decay can only be reversed by the artist, who can connect to the piece over the Internet and restore the image to its original, intended state. The screen also displays a status message about the artist's remote activities, stating "The artist has been ignoring you for X minutes/hours/days" where X is the amount of time since the artist last reset the decay. A cable, secured along the wall in a snaking path from the screen to an obscured location, symbolizes the many turns on the path the artist's presence must travel from his remote location to the exhibition place.

Joshua Samberg


Joshua Samberg is a young, emerging artist from Sacramento, California, USA. He holds the degrees of Master of Science in Art and Technology from Chalmers University of Technology, Sweden, and Bachelor of Science in Computer Science from Stanford University. His undergraduate degree project, iClub, “the dance club of the future”, was featured at Ubicomp Conference 2002 in Gothenburg, Sweden.

In his artistic work, Samberg seeks to use computers and electronics to produce artistic artifacts and experiences that wrap a mystery worth one’s curiosity under a perceptually engaging surface. Samberg’s work TeleAbsence, a screen – based installation that he can control from remote locations via the Internet, was shown at the exhibition Situationerna in Trollhattan, Sweden in November, 2005. He has also performed in SOS- Enter/Exit with Swedish choreographer/dancer Sonny Koroschetz. The performance features Samberg dancing with Apex Definer, a sensor glove he designed and built that controls computers graphics projected on a screen behind him.

Samberg’s latest work, SelfSDK, was shown for the first time ar Transgenesis in Prague, Czech Republic in November, 2006. In this work, Samberg has modeled himself in computer code, an endeavor that continually gives rise to new concepts, processes, and modes of presentation.