PartnerzyPartners
QR-kodyQR codes
MiejscaLocations
WRO 07 ReaderWRO 07 Reader
SympozjumSymposium
WydarzeniaEvents
KonkursCompetition
ProgramSchedule
NewsNiusy

Wydarzenia WRO 07 / WRO 07 Events

Clubbing WRO 07


Clubbing WRO 07

4XPARIS
VJ MILOSH

ENG

4XPARIS is an intermedia project, with a polymorphous and evolutive structure. It's now born after a two-year research and cooperation between electronic artists who all live and work in Paris. 4XPARIS is a blend and mix of all their point of views about a city which is known for its diversity and atemporality.
The variations are built around the theme of Paris, and it evolves according to the four big moments of the day : AURORE (Rising sun), MIDI (Noon), CREPUSCULE (Dawn) and MINUIT (Midnight). For each of these moments, there are colours, lights and sounds which create a different ambiance.
4XPARIS is pluridisciplinary, it's born from an electronic culture which mixes contemporary art and popular culture, between intelligentsia and entertainment.

For WRO project contribution is made by three Parisian artists :

Visual and multimedia artist, video director, performer, installationist, Milosh has lived and worked in Paris since 2001. After studying anthropology at the University of Cracow and fine arts at Cracow School of Fine Arts, he studied communication and multi-media at the School of Multi-Media in Toulouse. He was an active member of the mix-media collective "Inkorporation" which had a strong influence on the electronic movement in the south of France. There he developed his own unique style - a fusion of image, sound and text.

Patrick Vidal, DJ and French musical guru has a long history going back to the days of punk. His first successful group was Marie et les Garcons, who were signed to the early 80s cult New York record label Ze Records. He continues to DJ all over Paris and London with many residencies.

DJ Toffe, electronic music artist, in his sonoristic activity exploring musical forms of 80., trip hop, drum and bass, house, techno pioneer sound, lately to be seen on Shanghai and New York club scene.


PL

4XPARIS jest projektem intermedialnym będącym wynikiem dwuletnich poszukiwań i współpracy pomiędzy artystami sztuki elektronicznej żyjącymi w Paryżu i odzwierciedlającym ich spojrzenie na to różnorodne i ponadczasowe miasto.
Wariacje muzyczne zbudowane są wokół czterech pór dnia rytmizujących życie miasta: AURORE (wschód słońca), MIDI (południe), CREPUSCULE (zmierzch) i MINUIT (północ).
Każdemu z tych momentów przypisane są kolory, światła i dźwięki kreujące odpowiadające im nastroje.
4XPARIS jest projektem multidyscyplinarnym, zrodzonym z kultury elektronicznej, oscylującym pomiędzy sztuką współczesną i kulturą popularną, pomiędzy >inteligenctwem< a rozrywką.

Dla WRO w projekcie biorą udział trzej paryscy artyści:

Vj Milosh, twórca w realizacji wizualnych, instalacji i multimediów, reżyser video, performer, żyjący i tworzący w Paryżu od 2001 roku. Po studiach antropologicznych na Uniwersytecie w Krakowie i w krakowskiej ASP, studiował również komunikację i multimedia w Tuluzie, gdzie, jako aktywny członek artystycznej wspólnoty Inkorporation, mającej ogromny wpływ na sztukę elektroniczną na południu Francji, rozwinął swój oryginalny styl, łączący obraz, dźwięk i tekst.

Patrick Vidal, DJ i guru francuskiej sceny muzycznej, zaczynający od fascynacji muzyką punk, którego pierwszą odnosząca sukcesy grupa Marie et les Garcons, była związana we wczesnych latach 80. z kultową nowojorską firmą płytową Ze Records. Rezydent licznych paryskich i londyńskich klubów.

DJ Toffe, artysta muzyki elektronicznej, w swoich działaniach dźwiękowych odwołujący się do kultury lat 80., trip hopu, drum and bass, house'u i pionierskich dźwięków techno, ostatnio widziany w klubach Szanghaju i Nowego Yorku.


realizator VJ Milosh - Milosz Luczynski


Josef Bilek (LBA Productions/Dopebase/Edfönz) Francja/France
Jacques Dupontd (Bee Records) Francja/France

ENG

Although both brought up in the same French music culture, Jacques Dupontd and Josef Bilek are going to present two live concerts which differs one from another. Josef Bilek (LBA Productions / Dopebase / Edfönz) in his live concert 'Cut-surrendered with samplers tries to confuse the auditor by oscillating between the ambient reality created during the live and preregistered sounds providing from visual medias, radio and phone conversations that make impression of live singing. Jacques Dupontd (Bee Records) and his live concert titled 'Resolving' deepen the problematics of logics, both musical logics as logics itself. Operating on sounds he created he illustrate the process of resolving the problem set by contemporary culture.
After their live concerts they are going to mix together.

PL

Wychowani w tej samej francuskiej kulturze muzycznej, Jacques Dupontd i Josef Bilek prezentują dwa wystąpienia live, jakże od siebie różne. Josef Bilek (LBA Productions / Dopebase / Edfönz) w swoim live «Cut-up» otoczony samplerami stara się zmylić odbiorcę, oscylując pomiędzy rzeczywistością nastrojów tworzonych podczas koncertu i dźwiękami uprzednio wyłapanymi z mediów wizualnych, radia i rozmów telefonicznych, dającymi wrażenie śpiewu na żywo. Jacques Dupontd (Bee Records) natomiast swoim livem zatytułowanym «Resolving» wgłębia się w problematykę logiki zarówno muzycznej jak i logiki w ogóle. Operując wykreowanymi przez siebie dźwiękami ilustruje proces rozwiązywania problemu jaki stawia i jakim jest kultura współczesna.
Występ kończy wspólny mix.