PartnerzyPartners
QR-kodyQR codes
MiejscaLocations
WRO 07 ReaderWRO 07 Reader
SympozjumSymposium
WydarzeniaEvents
KonkursCompetition
ProgramSchedule
NewsNiusy

Wydarzenia WRO 07 / WRO 07 Events

Intermixing: nowe prace z kolekcji EAI / New Works from the EAI Collection

John Thomson
Intermixing: nowe prace z kolekcji EAI / New Works from the EAI Collection


pl

Intermixing to prezentacja szerokiej gamy ostatnio zrealizowanych prac wideo z kolekcji Electronic Arts Intermix. Mimo że znajdują się w różnych punktach swoich karier, artyści ujęci w tym programie mają wspólne obszary zainteresowań, a ich prace odzwierciedlają niektóre z wypracowanych przez artystów wideo na przestrzeni dekad struktur i strategii, które można odnaleźć w kolekcji EAI.
Kolekcja EAI, zapoczątkowana we wczesnych latach 70., zawiera obecnie blisko 3000 jednokanałowych prac wideo blisko 200 twórców. Mimo radykalnej ewolucji, jaką przeszła technologia w czasie ostatnich czterech dekad, a także relatywnie niedawnego wejścia sztuki wideo w obieg muzealny i komercyjny, w kolekcji dają się odróżnić pewne stałe tematy i strategie.
Niektórzy pionierzy sztuki wideo należeli do ruchu Fluxus, prowadzącego do sztuki konceptualnej, bądź się nim inspirowali, natomiast inni eksplorowali obszary abstrakcji, strukturalizmu albo prac opartych na performances. Jeszcze inni, np. Nam June Paik, wydawali się odważnie łączyć wszystkie te elementy jednocześnie.
Te obszary zainteresowań awangardą stały się głównymi nurtami rozwoju sztuki, która stała się znana jako video art. Artyści przedstawiani w tym programie mają zróżnicowane doświadczenia i związki z tą właśnie awangardą, która, jak można twierdzić, wyszła z podziemia i stała się powszechnie akceptowana w świecie sztuki współczesnej i szeroko rozumianym społeczeństwie. Powstaje więc pytanie, czy prace należące do tego programu w dalszym ciągu należą do tradycji video artu, czy też są wycinkiem szerzej rozumianej sceny sztuki współczesnej?


Program:Marta Rosler (1945) od lat 70. tworzy między innymi prace wideo i fotomontaże. Jej prace, polityczne i prowokacyjne, są jednocześnie intuicyjne, inteligentne i uderzające od strony wizualnej. Polityczna krytyka wyrażana jest poprzez rozbrajający, nierzadko czarny humor, zestawiając fragmenty taśm i przemyślnie skonstruowane performances.

Leslie Thornton (1951) jest autorką filmów i artystką wideo, kontynuującą tradycję filmu eksperymentalnego. Wykorzystuje często found footage, przy pomocy którego tworzy wieloznaczne poetyckie dramaty eksplorujące obszary narracji, kina i nowoczesności. Thornton znana jest z jej trwającej eksperymentalnej serii Peggy and Fred in Hell (Peggy i Fred w piekle), która w złożony sposób śledzi historię dwojga dzieci, stawiających czoła próbom i obłędom związanym ze współczesnym życiem.

Dan Graham (1942) to artysta i teoretyk tworzący architektoniczną rzeźbę, fotografię, film i performance stanowiące krytykę historii kultury popularnej, religii i pojmowania podmiotowości. Graham docieka, jak publiczne instytucje wpływają na sferę prywatności jednostek.

Takeshi Murata (1974) tworzy cyfrowe animacje, które na ogół łączą ekspresyjną abstrakcję z found footage i ambientowym dźwiękiem. Jego prace przywodzą na myśl dzieła takich pionierów eksperymentalnego video artu jak Stephen Beck czy Stan Vanderbeek. Murata za medium obrał jednak obraz cyfrowy i badanie możliwości jego rozbicia i rekonstytuowania.

Michael Bell-Smith (1978) tworzy wysoce konceptualne prace wideo, przejmując i miksując najróżniejsze oprogramowanie i treści, od najwcześniejszych gier wideo po internetowe animacje. Tworzy z nich pełne życia hybrydy, które nadają naszemu powszedniemu odbiorowi mediów aurę niesamowitości.

Ryan Trecartin (1981) to związany z teatrem autor prac wideo, czerpiący z bogatej historii autorefleksyjnych, dekonstrukcyjnych, niekiedy dramatyzujących video performances. Jego twórczość łączy awangardowe tradycje Wooster Group, Jacka Smitha i Kena Jacobsa oraz nasyconej technologią współczesności.


en

Intermixing: New Works from the EAI Collection


Intermixing presents a wide range of recently produced videos from the Electronic Arts Intermix Collection. Despite being at differing points in their careers, the artists in this program intersect with one another in terms of key areas of interest, and their works reflect some of the structures and strategies, developed by video artists over the decades, that can be divined in the EAI Collection.
The EAI Collection started in the early 1970s and now includes nearly 3000 single channel video works by almost 200 artists. Despite the radical technological advances over the last four decades, and the relatively recent acceptance of video art in the museum and the art marketplace, there are a number of themes and strategies that are still discernible in the Collection.
Some video art pioneers were a part of, or influenced by, the Fluxus movement that fed into Conceptual Art, while others explored abstraction, structuralism, or performance-based work; while still others, such as Nam June Paik, seemed to promiscuously mix all these elements together.
These areas of avant-garde interest became the dominant tropes in the development of what became known as video art. The artists in this program have differing experiences of, and relationships to this avant-garde, which, it may be argued, is no longer underground, but has found widespread acceptance in the contemporary art world and in wider society today. And so the question may be, are the works in this program still part of the tradition of "video art", or are they a snapshot of the broader contemporary art scene?

Program: