PartnerzyPartners
QR-kodyQR codes
MiejscaLocations
WRO 07 ReaderWRO 07 Reader
SympozjumSymposium
WydarzeniaEvents
KonkursCompetition
ProgramSchedule
NewsNiusy

Wydarzenia WRO 07 / WRO 07 Events

Wystawa WRO 07/ WRO 07 exhibition


pl
Kolekcja FRAC Alzacja
bios

Robert Cahen
Uznany za jednego z czołowych francuskich artystów wideo, Robert Cahen urodził się w Valence we Francji w 1945 r. Studiował muzykę konkretną u Pierra Schaeffera, ukończył Conservatoire National Superieur Musique de Paris oraz był członkiem Groupe de Recherche Musicales de l'ORTF, (Francuskiego Radia i Telewizji) w latach 1971-74. W latach 1973-76 był dyrektorem Wideo Eksperymentalnego dla ORTF/INA. Wiele z jego filmów zostało wyprodukowanych we współpracy z INA, Narodowym Instytutem Audiowizualnym, francuską organizacją produkcji telewizyjnej. Jego taśmy wideo były emitowane na całym świecie, w instytucjach i na licznych festiwalach, w tym na the Paris Biennale; American Film Institute National Video Festival, Los Angeles; World Wide Video Festival, Haga; Documenta 8, Kassel; FestRio, Brazylia; Tokyo Festival; na Festiwalu w Locarno, w The Museum of Modern Art i International Center of Photography w Nowym Jorku.


Zilla Leutenegger
Urodzona w 1968 roku Zilla Leutenegger jest przedstawicielką pokolenia młodych zuryskich artystów, którzy wysunęli się na pierwszy plan w latach 90.
Od roku 2000 Zilla wykłada na Gestaltungsschule Punkt G w Zurychu. W 2001 roku jej prace zostały wystawione w paryskiej Galerie Zürcher oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej w Genewie. Londyński Instytut Sztuki Współczesnej oraz FRAC Provence Alpes Côtes d'Azur w Marsylii włączyły jej prace do zbiorowych pokazów w roku 2001.

Pia Rönicke
Urodziła się w 1974 r. w Roskilde, w Danii. Studiowała w Królewskiej Duńskiej Akademii Sztuk Pięknych, brała udział w ponad 30 wystawach zbiorowych. Wystawy indywidualne: &: gb agency, Paryż (2004); Gallery Tommy Lund, Kopenhaga (2003); Moderna Museet Projekt, Sztokholm (2001); Sparwasser HQ Offensive zeitgenössische kunst und kommunication, Berlin (2001); Udstillingstedet, Kopenhaga (2001).

Ulrich Polster
Urodził się w 1963 r. we Frankenbergu, w Niemczech Studiował w Akademii Sztuk Wizualnych w Lipsku (prof. Astrid Klein) i w Chelsea College for Art & Design w Londynie. Uczy fotografii w Gutenbergschule w Lipsku. Tam też żyje i pracuje.


Prezentacja Frac Alsace zorganizowana w ramach dni Alzacji na Dolnym Śląsku

Kurator projektu: Dorota Hartwichen

Collection FRAC Alsacebios

Robert Cahen
Born in Valence, France in 1945. He studied musique concrete at Pierre Schaeffer, graduated from the Conservatoire National Superieur Musique de Paris, and was a member of the Groupe de Recherche Musicales de l'ORTF (the Office of French Radio and Television) from 1971-74. From 1973-76, he was director of Experimental Video for ORTF/INA. Many of his film and video works have been produced in conjunction with Institut National Audiovisuel (INA), the French television production facility. His videotapes have been broadcast and exhibited internationally,
at institutions and festivals including the Paris Biennale; American Film Institute National Video Festival, Los Angeles; World Wide Video Festival, The Hague; Documenta 8, Kassel; FestRio, Brazil; Tokyo Festival; the Festival of Locarno; The Museum of Modern Art and International Center of Photography, New York.

Zilla Leutenegger

Born in 1968, Zilla Leutenegger is one of the generation of young artists who came to the fore in Zurich in the 1990s. She has taught since 2000 at Zurich's Gestaltungsschule Punkt G. In 2001 her works were exhibited in Galerie Zürcher, Paris and Geneva?s Museum of Modern and Contemporary Art. London's Institute of Contemporary Art and the FRAC Provence Alpes Côtes d'Azur in Marseille ("Je pense, donc je suisse") also displayed one of her pieces as part of their collective shows that year.

Pia Rönicke
Born in Roskilde, Denmark, in 1974. She studied at The Royal Danish Academy of Fine Arts and participated in more than 30 group exhibitions. Solo exhibitions: &: gb agency, Paris (2004); Gallery Tommy Lund, Copenhagen (2003); Moderna Museet Projekt, Stokholm (2001); Sparwasser HQ Offensive zeitgenössische kunst und kommunication, Berlin (2001); Udstillingstedet, Copenhagen (2001).

Ulrich Polster
Born in Frankenberg, Germany, in 1963. He studied at the Academy of Visual Arts of Leipzig (prof. Astrid Klein) and in Chelsea College for Art & Design in London. He teaches photography at Gutenbergschule in Leipzig. He works and lives in Leipzig.

Clemens von Wedemeyer
Bornn in Göttingen, Germany, in 1974. He studied Fine Arts at the Academy of Visual Arts of Leipzig (prof. Astrid Klein). He received numerous international awards including the Kunstpreis der Böttcherstrasse in Bremen (2005), the VG Bildkunst Award for Experimental Film and Video-art, Munich Film Festival (2002), the Marion Ermer Prize,
Leipzig (2002). He lives and works in Berlin and Leipzig.