PartnerzyPartners
QR-kodyQR codes
MiejscaLocations
WRO 07 ReaderWRO 07 Reader
SympozjumSymposium
WydarzeniaEvents
KonkursCompetition
ProgramSchedule
NewsNiusy

Wydarzenia WRO 07 / WRO 07 Events

Scanner + D-Fuse

Light Turned Down
Scanner + D-Fuse

Projekt realizowany wspólnie przez festiwale WRO 07 i Musica Electronica Nova

This is a joint project of WRO 07 and Musica Electronica Nova Festivals


Performance skupiający się na rytmicznych zależnościach między światłem a
dźwiękiem.

Light Turned Down to odbywająca się w czasie rzeczywistym wzajemna wymiana
między artystami, kreślącymi opierający się na dialogu ruch barwy,
fragmentów muzyki, struktury i obrazu. Podążając za pojedynczym pulsem w
tempie 128 uderzeń na minutę, Scanner buduje dźwięki wokół rytmu, podczas
gdy D-Fuse w odpowiedzi wyświetla obrazy. Razem kreują wyjątkowo
bezpośrednie, odpowiadające sobie nawzajem doznania.

Hipnotyzujące kompozycje Scannera są we wspaniały sposób wizualizowane jako
sfera bezprzedmiotowa, zredukowana do abstrakcyjnych układów promieni
świetlnych. Ich tory i krawędzie zachodzą na siebie, podczas gdy przy
wykorzystaniu smug ulicznych świateł, zniekształcanych i przetwarzanych
ponownie w jednolitą syntezę grafiki i filmowych ujęć, powstaje tunel
światła.

Scanner i D-Fuse dzielą wspólne pragnienie poszukiwania niezwykłego w
zwyczajnym, barwy w ciemności, dźwięku w ciszy.
Scanner

Scanner - brytyjski twórca Robin Rimbaud przemierza eksperymentalne tereny
pomiędzy dźwiękiem, przestrzenią, obrazem i formą. Tworzy absorbujące,
wielowarstwowe dźwięki, wykorzystując technologię w niekonwencjonalny
sposób. Od jego wczesnych, kontrowersyjnych prac, w których użył
znalezionych rozmów telefonicznych, po te skoncentrowane na przeszukiwaniu
schowanych szumów współczesnych metropolii, jako symboli miejsc, w których
pojawiają się ukryte znaczenia i zagubione kontakty, jego nieustające
poszukiwania zyskały międzynarodowe uznanie wśród artystów, między innymi
takich jak Bjork, Aphex Twin i Stockhausen. Scannera interesuje współpraca
z artystami przekraczającymi dotychczasowe granice. Pracował z twórcami
wszystkich możliwych dziedzin: muzykami (Bryan Ferry, Radiohead, Laurie
Anderson), z zespołami baletowymi (The Royal Ballet, Merce Cunningham,
Random Dance), kompozytorami (Michael Nyman, Luc Ferrari) oraz innymi
artystami (Mike Kelly, Derek Jarman, Carsten Nicolai, Douglas Gordon). Od
1991 roku intensywnie zajmuje się dźwiękiem ? produkcja koncertów,
kompozycjami, instalacjami i nagraniami. Albumy Mass Observation (1994),
Delivery (1997) i The Garden is Full of Metal (1998) przyjęte zostały przez
krytykę jako nowatorskie i inspirujące przykłady współczesnej muzyki
elektronicznej. W roku 2004 jego praca Sound Surface znalazła się jako
pierwsza z dziedziny dźwięku w Tate Modern, a w 2006 wyprodukował Night
Haunts dla Artangel, podczas projektowania nowego sygnału klaksonu
samochodowego w USA. Przedstawiał i tworzył swoją sztukę w najbardziej
prestiżowych miejscach na świecie ? San Francisco Museum of Modern Art USA;
Hayward Gallery Londyn; Centrum Pompidou Paryż; Kunsthalle Wiedeń; Teatr
Bolszoj Moskwa; Tate Modern Londyn oraz Royal Opera House Londyn.
Jego prace były prezentowane w USA, Ameryce Południowej, Azji, Australii i
Europie.


D-Fuse

Założona w połowie lat 90. przez Michaela Faulknera grupa artystów i
projektantów D-Fuse zajmuje się wzajemnymi relacjami dźwięku i obrazu.
D-Fuse zachęca publiczność do odbierania swoich przedstawień sensorycznie i
wielowymiarowo. Działając na różnych polach sztuki mediów, od
audiowizualnych performances na żywo, przez media przenośne, sieć, druk, po
architekturę i sztukę oraz TV i film, D-Fuse współpracował zarówno z
muzykami przełomowymi (Scanner i Beck), jak i współczesnymi kompozytorami
muzyki klasycznej (Steve Reich, który występował z Londyńską Orkiestrą
Symfoniczną i Alter Ego ? włoski zespół pracujący z Salvatore Sciarrino i
Philipem Glassem).
Wizualna sztuka D-Fuse jest prezentowana na międzynarodowych pokazach ?
Sonar (Barcelona), festiwale onedotzero, V&A Museum (Londyn), Nokia Labs w
St. Petersburgu i Moskwie, Mori Arts Center (Tokio), Eyebeam (NYC), San
Francisco Museum of Modern Art, Prix Ars Electronica (Linz), Biennale w
Wenecji i Lizbonie. Pierwsza samodzielna wystawa pod tytułem Transmit w
prestiżowym MU Space w Eidhoven w Holandii przedstawiała wybór
retrospektywnych prac D-Fuse.

Light Turned Down
Scanner + D-Fuse


A performance focusing on the rhythmic relationship between light and
sound.

Light Turned Down is a live interchange between artists charting a
conversational movement of colour, musical fragments, texture and image.
Following a singular pulse at a propelling 128 beats per minute, Scanner
will wrap sound around the beat as D-Fuse projects images in response,
creating a uniquely live experience, each responding to the other.

Scanner's hypnotic score is beautifully visualized in an abstract world
reduced to an abstract starburst patterning. Paths and borders overlap, as
a tunnel of light is created using waves of traffic motion distorted and
re-processed into a seamless fusion of graphics and live footage.

Scanner and D-Fuse share a restless desire to search for the extraordinary
in the ordinary, the colour in the darkness, the sound in the silence.

Scanner

Scanner - British artist Robin Rimbaud traverses the experimental terrain
between sound, space, image and form, creating absorbing, multi-layered
sound pieces that twist technology in unconventional ways. From his early
controversial work using found mobile phone conversations, through to his
focus on trawling the hidden noise of the modern metropolis as the symbol
of the place where hidden meanings and missed contacts emerge, his restless
explorations of the experimental terrain have won him international
admiration from amongst others, Bjork, Aphex Twin and Stockhausen. Scanner
is committed to working with cutting edge practitioners and has
collaborated with artists from every imaginable genre: musicians Bryan
Ferry, Radiohead and Laurie Anderson, The Royal Ballet and Merce Cunningham
and Random Dance companies, composers Michael Nyman and Luc Ferrari, and
artists Mike Kelley, Derek Jarman, Carsten Nicolai and Douglas Gordon.
Since 1991 he has been intensely active in sound art, producing concerts,
compositions, installations and recordings, the albums Mass Observation
(1994), Delivery (1997), and The Garden is Full of Metal (1998) hailed by
critics as innovative and inspirational works of contemporary electronic
music. In 2004 his Sound Surface work was the first ever Tate Modern
sound-art commission and in 2006 he produced Night Haunts for Artangel,
whilst sound-designing a new car horn for the USA. He has performed and
created works in many of the world's most prestigious spaces including San
Francisco Museum of Modern Art, Hayward Gallery London, Pompidou Centre
Paris, Kunsthalle Vienna, Bolshoi Theatre Moscow, Tate Modern London and
the Royal Opera House London. His work has been presented throughout the
United States, South America, Asia, Australia and Europe.


D-Fuse

Founded by Michael Faulkner in the mid 90?s, D-Fuse is a group of artists
and designers who explore the relationship between image and sound. D-Fuse
encourage their audience to reflect on the process of experiencing their
performances in a multi-dimensional, multi-sensory way. Working across a
wide range of creative media, from live A/V performances, mobile media, web
and print to art and architecture, TV and film, D-Fuse have collaborated
with groundbreaking musicians Scanner and Beck. As well as contemporary
classical composers Steve Reich (performed with The London Symphony
Orchestra) and the Italian ensemble Alter Ego (who work with Salvatore
Sciarrino and Philip Glass).
D-Fuse's visual art is screened internationally ? at Sonar (Barcelona),
onedotzero festivals, The V&A Museum (London), Nokia Labs in St. Petersburg
and Moscow, Mori Arts Center Tokyo), Eyebeam (NYC), San Francisco Museum of
Modern Art, Prix Ars Electronica (Linz), and the Lisbon and Venice
biennales. Their first solo exhibition entitled Transmit at the prestigious
MU Space in Eindhoven, Holland presented a retrospective of D-Fuse?s
diverse practice.